Cầu Cho Ông Bà Cha Mẹ

Upload 06/22/2015 by HH

Bài Hát Tác Giả Imp Date
Bao La Tình Mẹ Cha  Nguyễn Chánh   Feb 04
Biết Tìm Đâu Mẹ Cha   Midi Quang Uy    
Cầu Cho Cha Me 1 (Phanxicô)   Midi Phanxicô    
Cầu Cho Cha Me 2 (Phanxicô)     Gm   Midi Phanxicô    
Cầu Cho Cha Mẹ 3 (Phanxicô)   Midi Phanxicô    
Cầu Cho Cha Mẹ 3 (VXN)   Midi Vũ Xuân Minh    
Cầu Cho Cha Mẹ 5 (Phanxicô) Phanxicô    
Cầu Cho Cha Mẹ 7 (Phanxicô)   Midi Phanxicô    
Cầu Cho Mẫu Thân   Trầm Thiên Thu   Aug 22, 14
Cầu Cho Song Thân    Midi Thanh Bình    
Công Cha Nghĩa Mẹ  Nguyễn Chánh   Nov 12
Công Cha Nghĩa Mẹ  Trầm Thiên Thu   May 10
Công Ơn Cha Mẹ Anh Tuấn   Mar 12
Công Ơn Cha Mẹ   Midi Mi Trầm    
Công Ơn Cha Mẹ  Hải Nguyễn Imp Dec 2, 14
Công Ơn Sinh Thành   Midi Phương Anh    
Công Ơn Tổ Tiên  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Dâng Chúa   Midi Phạm Quang    
Dâng Người Cha   Midi Mi Trầm    
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình   Midi Phanxicô    
Đức Cù Lao   Trầm Thiên Thu   May 19, 15
Giữ Lấy Lời Cha   Midi Xuân Thảo    
Hiếu Thảo    Midi Nguyễn Chánh    
Lấy Chi Đáp Đền  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Lòng Mẹ Bao La Sơn Dương   Sep 13
Lời Kinh Cho Mẹ   Midi Ngọc Linh    
Lời Nguyện Ngày Xuân  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Mẹ Cha Dấu Yêu  Cao Minh Thắng   May 10
Nghĩa Mẹ Tình Cha (1) Sơn Dương   Feb 13
Nghĩa Mẹ Tình Cha (2) Sơn Dương   Feb 13
Ngọt Ngào   Midi      
Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ  Thái Nguyên   Nov 05
Nhớ Nguồn Ân Đức   Mar 12
Nhớ Về Tổ Tiên   Midi      
Nhớ Về Tổ Tiên(2)   Midi      
Nhớ Về Tổ Tiên  Mi Trầm, hvh   May 10
Ơn Cha Nghĩa Mẹ Giang Ân   Mar 12
Thảo Hiếu   Midi Ðan Tâm    
Tiễn Cha  Kim Ân   Apr 24, 14
Tình Cha Nghĩa Mẹ Nguyễn Duy   Jul 08, 13
Trái Tim Người Mẹ   Midi Mi Trầm    
Tri Ân Cha Mẹ   Midi      
Về Đây Ngày Xuân  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Về Với Nguồn Cội  Nhật Minh Imp Jun 22, 15
Xin Chúa Thương Cha Mẹ  Trầm Thiên Thu   May 26, 15
Xin Chúa Thương Mẹ Cha 1  Xuân Đàn Imp Dec 2, 14
Xin Chúa Thương Mẹ Cha 2  Xuân Đàn Imp Dec 2, 14
       

Dùng Ngoài Nhà Thờ

Mẹ Cha Dấu Yêu Cao Minh Thắng 8/05
Ngày Không Còn Cha Giang Ân Mar 12
Tìm Mẹ Giang Ân Mar 12
     

Database updated: Oct 18, 13 by hvh